Software / Driver
MX-6071 Printer Driver
Postscript PPD Print Driver/Installer for Mac OSX 10.8 - 10.14
DMG
13 MB
2019-01-16
MX-6071 Printer Driver
Postscript PPD Print Driver/Installer for Mac OS 10.15 - 11
DMG
5 MB
2021-12-08
MX-6071 PC-Fax
Windows 7/8/8.1/10/11 (32/64bit) PC-FAX drivers
EXE
16 MB
2022-07-19
MX-6071 Printer Driver
Windows 7/8/8.1/10 (32bit) PCL/PS/PPD Printer Drivers
EXE
12 MB
2022-07-19
MX-6071 Printer Driver
Windows 7/8/8.1/10/11 (64bit) PCL/PS/PPD Printer Drivers
EXE
14 MB
2022-07-19
MX-6071 Printer Driver
Postscript PPD Print Driver/Installer for Mac OS 10.9 - 10.14
DMG
13 MB
2022-07-19
MX-6071 Printer Driver
Postscript PPD Print Driver/Installer for Mac OS 10.15 - 12
DMG
8 MB
2022-07-19
MX-6071 TWAIN Drivers
Windows 7/8/8.1/10/11 (32/64bit) TWAIN drivers
EXE
5 MB
2022-07-19
Operation Manual
MX-6071 Quick Guide (10.1")
PDF
4 MB
2019-07-16
Catalog
MX-6071 MX-6071 Catalog
PDF
5 MB
2019-08-01